Маркетинг

Рекламирајте се брзо, ефикасно и естетично.

Basic:

Бесплатен упис во адресарот

Пријава Адресар

Premium:

Упис во адресарот кој содржи:

  • Адреса, Контакт детали
  • Лого со линк до сопствениот веб сајт
  • Општи информации за фирмата
  • Мали огласи

Цена 150 CHF на година.

Пријава Премиум

Individual:

Идентичен упис во адресарот како во понудата Premium, но додатно реклама на насловната страна, по желба продукти во web shop, огласи (понуда за работа и продукти).

Пријава Индивидуал

Додатни услуги:

Ние нудиме подршка за вашиот бизнис или приватна потреба со изработување на маркетинг концепти, рекламни материјали, web сајтови, web продавници маркетинг совет (консалтинг) за да бидете успешни во Швајцарија, а по желба и во Македонија.

Пријава Додатна Услуга

Пребарувај

Пријави настан

Пријавете ги бесплатно вашите актуелни настани кои се од интерес на македонците во Швајцарија.
Пријави настан

CH Партнери

Baeckerei Gold
Evolution Design
Maneski Construction
PPC Concept
Swiss Keys Management SA
Velkov Importation

МК Партнери

cobi
dalvina
evolution-webdesign
kuli
lavinter

Бизнис Каталог